NAYLON TORBADAN FENER YAPTIK

 

Herhangi bir naylon torba.

Akvaryum hortumu

Herhangi bir torbanýn üst (elle tutulacak yeri) ve altýný kesin. 

Katlayarak ortasýný resimdeki gibi kesip alýp.

Akvaryum hortumundan 8 adet 1,5 - 2 cm uzunluðunda 8 adet kesin.

Bu hortum parçalarýný makasla yarýsýna kadar kesin.

Çýtalara alta ve üste olmak üzere ikiþer tane geçirin. 

Çýtalarý 3 noktadan (alt,orta ,üst) naylon torbaya bant ile yapýþtýrýn. 

Çapraz çýtalarýnýzýn uzunluðunu uçurtmanýz tam kare olacak þekilde ayarlayýp kesin ve hortuma takarak gerin.  

Dengesini tek noktadan baðlayýn . Uçurtmanýz hazýr.

 

Anlayamadýðýnýz yer olursa lütfen mail atýn.

Bu uçurtmanýn yapýmý ile ilgili daha fazla bilgi için www.martiuk.org/forum bölümüne bakýnýz.

Ýyi Rüzgarlar  

 

Ana Sayfa