FENER ( BOX )

 

Bu uçurtma nasýl uçar demeyin. Yapmasý oldukça kolay ve çok güzel bir uçurtma. Fener , eskiden Türkiye ' de de yaygýn bir uçurtma imiþ . Hatta elektiriðin olmadýðý dönemlerede içine fener konularak geceleri uçurulduðu için Fener adýný almýþ.

 

Malzemeler

1-) 2 adet 20 cm eninde 140 cm uzunluðunda naylon ( defter kaplamak için satýlan renkli naylonlardan veya kaliteli çöp torbasý olabilir.Ýnce ve hafif olmasýna dikkat edin.)

2-) 4 adet 60 cm uzunluðunda ,4 adet 52 cm uzunluðunda 5-6 mm kalýnlýðýnda çýta

3-) 35 mm enli yapýþtýrýcý bant...

 

 

 

Þekilde gördüðünüz gibi önce 20 cm X 140 cm naylonunuzdaki çapý yaklaþýk 4 cm olan delikleri açýn. Daha sonra naylonunuzu yere serip 4 adet 60 cm boyunda olan çýtalarý önce naylonlarýn birine , daha sonra diðer naylona bantýnýzla yapýþtýrýn.

 

 

 

 

35 mm lik bantýnýzla naylonun uçlarýný þekildeki gibi yapýþtýrýn. !

Diðer 52 cm lik çýtalarýnýzý , feneriniz kare olacak þekilde baðlayýn.

 

 

 

 

Þekildeki gibi fenerin herhangi bir çýta birleþim noktasýnda ipinizi baðlayýn. !

Uçurtmanýz hazýr. 

 

Bu uçurtmanýn yapýmý ile ilgili daha fazla bilgi için www.ucurtmakulubu.com/forum bölümüne bakýnýz

Ana Sayfa