DC PLANI

 

 

Üstte resmini gördüðünüz uçurtmanýn adý Delta Conyne.Yapýmý oldukça kolay ve havada görüntüsü çok güzel.

Malzemeler :

1-) 3 adet 75 cm , 2 adet 60 cm , 1 adet 94 cm uzunluðunda yaklaþýk 1 cm kalýnlýðýnda çýta

2-) 112,5 x 75 cm ölçülerinde , istediðiniz renkte ince -saðlam kaðýt veya naylon ( büyük çöp torbasý olabilir. )

3-) Makas , cetvel , tutkal veya bant , keskin bir býçak veya çaký

4-) Uçurmak için ip .

 Yukarýdaki çizimde gördüðünüz gibi , kaðýdýnýzýn saðýndaki ve solundaki üçgenleri ve ortadaki dikdörtgeni keserek asagýdaki parçalarý elde edin.

Ortadan çýkan dikdörtgeni de sekildeki gibi ikiye bölün.

Yanlardan çýkan parçalarý çevirip sekildeki gibi yapýstýrýn.

 

 

3 adet 75 cm uzunluðundaki çýtalarý çizimdeki gibi birçok yerinden bant ile kaðýdýnýza yapýstýrýn.

Ortadan çýkan parçalardan birini üst tarafa , diðerini alt tarafa fotoðraf ve çizimdeki gibi yapýþtýrýn.

60 cm uzunluðundaki çýtalarý çizimdeki gibi yan kenarlara yapýþtýrýn.

Orta çýtayý (94 cm olan ) çizimdeki gibi yan çýtalara A ve B noktalarýndan iple baðlayýn.

( kolay tasýmak için A ve B naktalarýndan çözüp ,tekrar baðlayabilirsiniz.)

 

Denge:

Denge için yaklaþýk 1 metre uzunluðunda bir ipi fotoðraftaki gibi öndeki çýtanýn üst ucunun 12 cm altýndan baðlayýn. Bu ipin diðer ucunu getirip çýtanýn alt ucundan 12 cm yukarýya baðlayýn. Uçuracaðýnýz ipi bu dengede üstten 33-35 cm mesafeye baðlayýn.

 

 

 

Ana Sayfa