DELTA CONYNE PLANI

 Malzemeler :

1.) Asagýdaki çizimde gördüðünüz üçgen ve dikdörtgenlerden ikiser adet naylon.

2.) 3 adet 75 cm , 2 adet 77 cm , 1 adet 94 cm uzunluðunda ve yaklasýk 1 cm kalýlýðýnda tahta çýta.

3.) Yapýstýrýcý bant.

 Büyük dikdörtgenleri üçgen seklindeki kanatlara çizimdeki gibi yapýstýrýcý bant ile yapýstýrýn.

75 cm boyundaki 3 adet çýtayý ortaya ; 77 cm boyundaki 2 adet çýtayýna yanlara çizmdeki gibi yapýstýrýcý bant ile yapýstýrýn.

Küçük dikdörtgenleri alta ve üste çizimdeki gibi yapýstýrýn.

Orta çýtayý (94 cm olan ) çizimdeki gibi yan çýtalara A ve B noktalarýndan iple baðlayýn.

( kolay tasýmak için A ve B naktalarýndan çözüp , tekrar baðlayabilirsiniz.)

Denge:

Denge için yaklaþýk 1 metre uzunluðunda bir ipi fotoðraftaki gibi öndeki çýtanýn üst ucunun 12 cm altýndan baðlayýn. Bu ipin diðer ucunu getirip çýtanýn alt ucundan 12 cm yukarýya baðlayýn. Uçuracaðýnýz ipi bu dengede üstten 33-35 cm mesafeye baðlayýn.

 

 

Anlayamadýðýnýz yer olursa lütfen mail gönderin.

Ana Sayfa