DELTA

 

Malzemeler :

1-) 1 adet 75 cm (orta dik ) ; 2 adet 83 cm boyunda , 1 adet 71 cm (orta yatay )boyunda yaklaþýk 9-10 mm kalýnlýðýnda çýta.

2-) 1 adet 150 x 75 cm ölçülerinde istediðiniz renkte kaðýt veya naylon ( çöp torbalarý kullanýlabilir.);

3-) Uçurmak için biraz kalýnca ip

4-) Yapýþtýrýcý bant (eni 2 cm veya daha geniþ)

5-) Yapistirici bant

 

 

 

Kaðýdýnýzý yere serin. Yukarýda gördüðünüz þekilleri kaðýdýnýza ölçekli olarak çizin. Makasýnýzla keserek bu iki parçayý elde edin. Uçurtmamýzýn gövdesi bu iki parçadan oluþuyor. Parçalardan bir tanesi üzerindeki çýkýntý dengeniz olacak yani uçuracaðýnýz ipi buraya baðlayacaksýnýzBu iki parçayý , yanyana getirerek kalýn bantýnýzla yapýþtýrýn. Denge parçasý önde serbest þekilde kalacak. Yapýþtýrýrken iki parça arasýndan hava geçmeyecek þekilde iyice yapýþtýrdýðýnýzdan emin olun.

 

 

 

(Uçurtmanýzýn arkadan görünüþü )

Yanlara 2 adet 83 cm lik ve ortadaki 75 cm lik çýtayý bant ile yapýþtýrýn. Son olarak germe çýtasýný ( 71 cm ) baðlamadan önce ipin kaymasýný önlemek için ucundan 3 mm kadar içerden hafifçe yontun ve çizimde gösterilen mesafelerden yan çýtalara baðlayýn.

 

Öndeki ipinizi baðlayacaðýnýz yeri bant yapýþtýrarak kuvvetlendirin.

Þimdi þekildeki gibi ipinizi de baðladýnýzsa uçurtmanýz hazýr demektir.

 

Ana Sayfa