VLIEGER 1983/5
DELTA SPECIAL
letterlijke delta-vlucht , tip , delta van fred , zwaluw delta , gaten delta ,
de "delta rondo" , delta per computer , ruit-delta , de trapeza , de flapper ,
delta's uit een stuk , twinkeel , space medusa , delta spanners ,
de invloed van het zwaartepunt , rechthoekige delta

de flapper


Vorig jaar publiceerde Ed Grauel in KITELINES zijn verrassend eenvoudige kielloze delta. De stabiliteit wordt verkregen door een betrekkelijk smalle open zoom in de onderrand. Ik heb de vlieger in plastic gemaakt en hij blijkt goed voor een tamelijk wijd windbereik. Ed Grauel geeft zelf als verhouding van sterkste tot zwakste windsnelheid 5.5 op, wat ik niet haalde, maar zijn wind was misschien gelijkmatiger. De lijn komt onder een hoek van 66 graden te staan, wat neerkomt op een lift/drift_ver- houding van ruim 2.2.
De vlieger is eenvoudig te maken, zowel van spinnaker als van plastic. De tweepunts vliegertoom met ring maakt een goede windafstelling gemakkelijk. Wel merkte ik, vooral bij het oplaten, een neiging tot zijdelings afglijden, de prijs voor het gemis Vall een kiel. Overigens is het een plezierige vlieger om snel te maken, zonder veel problemen.
Voor wie verder wil experimenteren: Het flap-oppervlak moet ongeveer 3% van het totale oppervlak bedragen.