GENKITo jest mój sposób budowy latawca GENKI. Jezeli myslisz, ¿e potrafisz to zrobiæ lepiej prawdopodobnie masz racjê.
This is my way of GENKI building. If you think that you know the better way you probably are right.
latawce