KAP

Kite Aerial Photograpy

Uçurtmadan Fotoðraf Çekmek

Uçurtmadan fotoðraf çekme yani KAP fikri sanýrým hepimizin ilgisini çeker . KAP yurt dýsýnda oldukça yaygýn. Uçurtmadan fotoðraf çekmek için kullanýlan düzenekler , basit mekanik zaman ayarlayýcýlardan baslýyor ve radyo frekansý ile kumanda edilen servo motorlar ile yapýlmýs biraz da karmasýk düzeneklere kadar uzanýyor.

 Eðer uçurtmalar ile ilgileniyorsanýz , birazda fotoðraf merakýnýz varsa , yasadýðýnýz sehrin , mahallenin , evin veya arkdaslarýnýzýn havadan fotoðraflarýný çekmek hiçde zor deðil. Aþaðýdaki resimler , KAP ile ilgili bir kaç site dolaþtýktan sonra yaptýðým düzeneðin fotoðraflarýdýr.

 

 Yukarýdaki düzenekte bulmakta zorluk çekebileceðiniz tek parça mekanik zamanlayýcý. Ben bu zamanlayýcýyý yurtdýsýndan siparis ettim. Ancak alternatif olarak kullanabileceðiniz malzemelerde bulunabilir. Mesela ev aletleri tamircilerinde bulabileceðiniz , mini fýrýn timerý vb bir zamanlayýcý da kullanmak mümkün.

 

Bu is için gerekenler

- Timer ( mekanik zamanlayýcý)

- Klasik 3 veya 4 çýtalý ama biraz büyükçe ( minimum 1 metre) bir uçurtma ,

- Elinizde varsa küçük ve hafif bir fotoðraf makinasý , yoksa fotoðrafçýlarda satýlar ve tek kullanýmlýk fotoðraf makinasý (ben Kodak Ultra kullandým )

- Makinayý içine koyacaðýýz kasayý yapmak için 8- 10 mm kalýnlýðýnda , 5 cm eninde yaklasýk 50 -60 cm balsa aðacý veya hafif herhangi baska bir tahta levha

- Beyaz tutkal

-Ýnce çivi veya toplu iðne

- 8-10 adet ambalaj lastiði ,

KAP ile ilgili bilmek istediginiz hersey bu linkte

Ana Sayfa