Kluiver


(1995/6) Deze vlieger, een ontwerp van Mark Cottrell, heb ik al jaren in mijn bezit. Hij vliegt reeds bij lichte wind, omdat zijn dragend oppervlak aanzienlijk is. Het is een vlieger met een spanwijdte van 3,25 x 2,85 m. Er wordt verwacht dat de nabouwer reeds over enige bouwervaring beschikt. Voor de constructie worden geen gedetailleerde aanwijzingen gegeven, slechts een grove volgorde van aanpak. Mijn vlieger bevat nog steeds een ramin houten frame. Indien je hem gaat nabouwen, dan neem je natuurliik Ø 8 mm RF-materiaal in plaats het Ø 9 mm raminhout.

De bouw van het frame.
Beide kielen met een hoes voor de staander is de basis voor deze vlieger. Markeer de punten waar de liggers moeten passeren. Verwijder een stukje van de hoes, zodat de staander zichtbaar wordt. We bevestigen een messingbus met een knik aan iedere staander. De messingbus ligt voor de staander. Elke ligger bestaat uit 3 delen: twee vleugeldelen en een middendeel.

Het zeilplan.
De zeilen en de kielen zijn aan de randen met zoomband verstevigd. Ter bevestiging van de zeilen moeten we de kielhoes van bevestigingspunten voorzien. Aan sommige van deze bevestigingspunten zitten twee zeilen verbonden. De mate van de boiling van de middenzeilen verkrijgen we met behulp van er aan verbonden lijntjes. Hoeveel dit moet zijn moet experimenteel vastgesteld worden. In ieder geval moet het links en rechts symmetrisch geschieden. Met de twee spantouwen verkrijgen we het noodzakelijke verband in de vlieger. Ze liggen aan de neuszijde tussen de kielen.

De opbouw.
Met het plaatsen van de 9 stokken is de vlieger gereed.

Slot.
Ik zou gaarne via het blad vernemen of mijn suggestie om de ramin houten stokken te vervangen door Ø 8 mm RF, tot een goed resultaat heeft geleid.