mini-kiel


In deze rubriek wordt ieder uitgeno­\digd vliegers te beschrijven, die zo gemakkelijk mogelijk zijn, zowel om te maken als om op te laten. Dit is het eenvoudigste vliegertje dat ik tot nu toe kon bedenken. Er zijn er vele, ook door kinderen, met succes gemaakt en opgelaten aan dun garen. Elke lichte papiersoort is goed, ook ongekreukt krantenpapier. Het vliegertje kan plat, tussen een boek of schrift worden vervoerd.

De tekening behoeft weinig toelichting; de kleine rechthoekjes stellen plakband voor. Het garen wordt zonder toom aan de kiel gebonden. Het plakbandje op die plaats is met een stukje gespleten lucifer versterkt. Bij de staart is dat niet nodig. Enige vergroting is mogelijk. De tabel geeft in de linkerkolom de maten van de tekening voor een vel van 25 x 25 cm. De beide volgende kolommen geven de overeenkomstige maten bij vergroting voor vellen van 30 x 30 en 35 x 35 cm. Merk op dat het stokje (dun gespleten bam­boe) meer dan evenredig wordt verlengd. De staart alleen naar behoefte verlengen.

Harm van Veen, Den Haag.

25x25
2,5
4,0
7,5
8,5
10,0
12,5
17,5
13,0
30x30
3,0
5,0
9,0
10,0
12,0
15,0
21,0
21,0
35x35
3,5
6,0
10,5
11,5
14,0
17,5
24,5
25,0