parafoil

(1987/1) Het bouwen van een parafoil met een behoorlijk bereik voor wat betreft de te verwerken windsterkten is geen sinecure. De hier te beschrijven parafoil is reeds lang in gebruik en is door mij diverse malen in deze grootte gereproduceerd waardoor de betrouwbaarheid van de gegevens een hoog gehalte heeft. Getracht wordt een toelichting te geven op het maken van deze parafoil.

Gegevens. Parafoilmaten, 300x 200 cm van spinnakernylon
Benodigdheden.

  • spinnaker rug- en buikblad 12 m
  • spinnaker segmenten 8 m
  • spinnaker vinnen 5 m
  • 2 klossen garen
  • afzoomband (of platkoord) 35 m
  • toomlijn 1.5 a 2 mm dik 120 m
  • D-ringen 21 stuks

Algemeen. Een parafoil is opgebouwd uit een rugblad, segmenten, buikblad, vinnen en toomlijnen. Voordat met de opbouw wordt begonnen moeten we eerst diverse zaken op een rijtje zetten. We beginnen met het vaststellen van de maat, de motieven en bijbehorende kleur(en). Halveren van de gegeven maten is mogelijk, vergroten roept enkele andere praktische problemen op. Ik adviseer om daar niet mee te beginnen.

We maken eerst de mallen voor de segmenten en vinnen. In de tekening is de zogenaamde "klaarmaat" vermeld, dat is de uiteindelijke maat. Voor zomen en dergelijke moet dus nog ekstra materiaal ingekalkuleerd worden. Om rafelen tegen te gaan kunnen we het spinnaker het beste met een soldeerpistool uitsnijden.

De zomen. Er worden normale en verstevigde zomen toegepast. Verstevigde zomen zijn daar nodig waar stijfheid wordt beoogd om de cellen open te houden, ga hieraan niet voorbij want het achteraf aanbrengen van verbeteringen vergt veel meer werk! Bij een normale zoom wordt het spinnaker 2 x over 1 cm omgevouwen en gestikt (de rand van de stof ligt dan opgesloten). De verstevigde zoom kan op verschillende manieren worden gemaakt:

  1. vouw 2 x 1 cm om en stik hierop plat koord.
  2. leg op 0,5 cm van de rand 1 cm breed stootband en stik dit op 0,6 cm afstand van de rand vast. Vouw hierna het stoot band om naar de andere zijde en stik het stootband vast. De rand van het spinna ker is ook hierbij opgesloten.

Voorbereidende handelingen.

De segmenten worden aan de neuszijde van een verstevigde zoom voorzien. De andere zijden hebben 1 cm ekstra materiaal ter samenvoeging met de andere vliegerdelen. De vinnen worden, met uitzondering van de zijde die in het buikblad wordt bevestigd, voorzien van verstevigde zomen. Er zijn 21 vinnen nodig. Sorteer de vinnen in 7 stapeltjes met 3 vinnen van verschillende afmetingen. Van neus- naar staartzijde overlappen deze vinnen elkaar respektievelijk 7 en 9 cm. Ze worden van te voren aan elkaar gestikt.

Bij het samenstellen van het buik,- en rugblad treden er verschillen op. Bij het bepalen van de afmeting van het buikblad rekening te houden met de 5 ingevouwen delen van 2 cm breedte waarin de vinnen worden opgesloten. Voor buik- en rugblad beide zijkanten te verlengen met 1 cm voor de bevestiging. De neuszijde van beide bladen voorzien van een verstevigde zoom. Het rugblad om de 25 cm te voorzien van lijnen waarop de segmenten moeten worden vastgezet.

Volgorde van opbouw.

Eerst bevestigen we de segmenten aan het rugblad. Het stikken van de gekromde zijde van de segmenten aan het rugblad vergt enige handigheid en is zeker niet het eenvoudigste element van de opbouw. Let er op dat de segmenten 4 cm vanaf de staartzijde (evenals later de vinnen) moeten eindigen anders ontstaan er problemen bij het samen voegen van het buik- en rugblad en het af sluiten van de staartzijde. Hierna stikken we de vinnen in de ingevou wen delen van het buikblad. Tenslotte be vestigen we in dezelfde opbouw-richting de segmenten aan het buikblad. De tekening verduidelijkt een en ander. Er resteert dan nog het sluiten van de staartzijde..We rollen een zoom naar de buikzijde toe en stikken deze zoom ter sluiting.

Toom.
We bevestigen D-ringen aan de vinnen. Bij het knopen van de toomlijnen aan de ringen laten we enige ekstra lengte van de toomlijn bestaan. Indien er iets gekorrigeerd moet worden vindt dat daar plaats en niet bij het punt waar alle toomlijnen tesamen komen. Er is een kunststotplaatje van 0 10 cm aan het einde in de toomlijnen opgenomen De 21 toomlijnen zijn door gaatjes in dit plaatje gestoken; de gaatjes liggen in 3 rijen van 7 zodat tijdens korrekties direkt de juiste toomlijn kan worden bepaald.

Slot.
De parafoil vliegt met een 4 mm lijn, verbaas je niet over de trekkracht die bij windkracht 5 รก 6 kan optreden. Sukses!