het sluiten van parafoil of flexifoil

(1989/3) Van Piet Opdam kregen we - onder verwijzing naar VLIEGER 82/3 (Parafoil) en 88/5 (Flexifoil) - de vraag of iemand weet hoe de eindnaad met een normale naaimachine dicht te krijgen is, zodanig dat de randen aan de binnenzijde van de vlieger komen. Omdat er misschien nabouwers met dit probleem worstelen, publiceren we het antwoord.
We zijn te rade gegaan bij Wim Houtman en Nico Laan. Bij de te sluiten eindnaad is er sprake van twee aan elkaar te bevestigen velden n.l. het bovendek C en het zijschot B. Alle andere stiknaden die binnen in de vlieger aan elkaar moeten komen, kunnen we met opengeslagen vlieger bereiken. We gaan er dus van uit dat alle schotten, kielen en het onder- en bovendek, met uitzondering van de eindnaad, aan elkaar zitten. De staartzijde is nog niet gesloten!
Wim Houtman doet het als volgt. Kijk vanaf de neuszijde van de vlieger naar de laatste cel. Deze cel keren we binnenste buiten; de randen wijzen nu naar buiten. Na deze te hebben vastgestikt wordt de nu gesloten cel van buiten naar binnen gekeerd. Het verdient aanbeveling eerst wat te oefenen met oude kranten. Plak of speld hierbij de gesimuleerde vliegerdelen aan elkaar. Bij kleinere cellen is deze omkeer-methode, vanwege de geringe ruimte, problematisch. Nico Laan doet het daarom anders.
Begin bij A de vlieger strak op te rollen. Na dit oprollen. liggen de randen B en C voor je. Sla B en C terug, zodat de rol er tussen komt te liggen. Stik nu beide velden aaneen. Hierna de rol naar buiten trekken waardoor de stiknaad B/C in de cel ligt. Nu sluiten we de staartzijde.