SLED PLANI

 

Malzemeler :

1-) 30 x 42 cm ölçülerinde naylon

2-) 2 adet 30 cm boyunda 5 mm kalýnlýðýnda tahta çýta

3-) Yapýtýrýcý bant

4-) Uçurmak için ip

 Kaðýdýnýzý tam ortadan ikiye katlayýn. Yukarýdaki çizimde gördüðünüz ölçülerde , kenarlardaki üçgenleri kesin.

Yukarýdaki çizimde gördüðünüz gibi çapý yaklaýk 7-8 cm olan bir yuvarlak çizin ve kesip çýkartýn. Denge ipinizi baðlayacaðýnýz A ve B noktalarýndaki delikleri açýn.  

Çýtalarýnýzý çizimdeki gibi , yapýtýrýcý bant ile 3 yerinden naylonunuza tutturun.

Yaklasýk 50-60 cm uzunluðunda bir ip kesin ve bir ucunu A noktasýna , diðer ucunu B noktasýna baðlayýn. Uçurmak için kullanacaðýnýz ipinizi bu ipin tam orta noktasýna baðlayýn.  

Yaklasýk 1,5 cm eninde 80 - 90 cm boyunda iki adet naylon serit kesin birini C noktasýna diðerini D noktasýna bantlayýn.

Uçurtmanýz hazýr. 

 

 

 

ÝYÝ RÜZGARLAR

Ana Sayfa