Weebi leht on loodud inimestele kes on huvitunud sportlohedest ja sportlohede valmistamisest. Lehel on ära toodud sportlohe Axis Mutatis valmistamise õpetus, sportlohe plaanid ja materjalid sportlohe valmistamiseks.